Stophetroken.nl Snel en makkelijk stoppen met roken? Het kan m.b.v. hypnose.

Gunstige trend in roken onder jongeren zet zich voort

Gunstige trend in roken onder jongeren zet zich voort

Roken

Het aantal rokers in de algemene bevolking van 12 jaar en ouder bleef in 2012 en 2013 stabiel op 23%. Over langere periode bezien is wel een daling waarneembaar (vgl. 27% in 2009). Verschillen tussen hoog- en laag/middelbaar opgeleiden blijven echter aanzienlijk. De gunstige trend in roken onder jongeren zet zich voort. Had in 2009 en 2011 nog bijna een op de drie scholieren van 12-16 jaar gerookt, in 2013 was dit gedaald naar 22%. Roken blijft de belangrijkste oorzaak van ziekte en voortijdige sterfte. In 2012 overleden 19 030 mensen van 20 jaar en ouder aan de directe gevolgen van roken, waarvan het merendeel kon worden toegeschreven aan longkanker, COPD en hartziekten. Sterfgevallen door meeroken zijn hier niet in meegenomen.

stophetroken.nl - gunstige trend in roken onder jongeren zet zich voort

Over de NDM
De Nationale Drug Monitor (NDM) wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De jaarberichten worden samengesteld door het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De monitor bundelt jaarlijks de informatie van in Nederland lopende onderzoeken (peilingen, registraties) over gebruik van drugs, alcohol en tabak en over de alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit.

Het Jaarbericht is ook als PDF via de website van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum www.wodc.nl.

Rook je en zou je willen stoppen? Ga naar http://www.stophetroken.nl/contact/ en laat ons je helpen te stoppen.

*trimbos.nl

Tagged , , , ,