Stophetroken.nl Snel en makkelijk stoppen met roken? Het kan m.b.v. hypnose.

Dampen is geen alternatief voor stoppen

Dampen is geen alternatief voor stoppen.

Wat een opmerkelijke column (‘Tabakstaks’) van Karin Spaink in Het Parool van 21 oktober. In het stuk poneert Spaink diverse argumenten over roken, stoppen met roken en de e-sigaret om een voorgenomen besluit van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO over accijnsheffing op tabak én e-sigaretten te onderbouwen als waren ze vaststaande feiten.

Zo wordt in de column gesteld dat ‘het al redelijk goed gaat met het (Nederlandse) antirookbeleid’. Sinds 1980 is weliswaar de prevalentie van roken bij mannen gehalveerd en bij vrouwen met bijna een derde afgenomen, maar die daling heeft het afgelopen jaar niet doorgezet. In 2013 rookte nog steeds 25 procent van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar. En zoals iedereen inmiddels wel weet, verhoogt roken vooral het risico op longkanker, strottenhoofdkanker, COPD, mondholte- en keelkanker en slokdarmkanker. In 2012 overleden in totaal ongeveer twintigduizend mensen door een aan roken gerelateerde aandoening. Het is maar wat je ‘redelijk goed gaan’ noemt.

Zo wordt in de column gesteld dat ‘het al redelijk goed gaat met het (Nederlandse) antirookbeleid’. Sinds 1980 is weliswaar de prevalentie van roken bij mannen gehalveerd en bij vrouwen met bijna een derde afgenomen, maar die daling heeft het afgelopen jaar niet doorgezet. In 2013 rookte nog steeds 25 procent van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar. En zoals iedereen inmiddels wel weet, verhoogt roken vooral het risico op longkanker, strottenhoofdkanker, COPD, mondholte- en keelkanker en slokdarmkanker. In 2012 overleden in totaal ongeveer twintigduizend mensen door een aan roken gerelateerde aandoening. Het is maar wat je ‘redelijk goed gaan’ noemt.

Verder stelt Spaink dat ‘men van dampen niet gaat beginnen met roken, maar dat je ervan gaat stoppen’. Deze stelling wordt in de column zelfs groot uitgelicht. Feit is dat de beschikbare gegevens er juist op lijken te duiden dat de meerderheid van de mensen die e-sigaretten rookt doorgaat met het roken van tabak. En dat er wel degelijk zorgen bestaan dat ex-rokers – of zij die nog nooit hebben gerookt, inclusief kinderen – met het roken van e-sigaretten kunnen beginnen. Dit kan vervolgens een opstap zijn naar het roken van tabak. Er is ook, in tegenstelling tot wat Spaink stelt, op dit moment nog geen aantoonbaar wetenschappelijk bewijs dat ‘de e-sigaret effectiever is dan (andere) middelen om rokers van de tabak af te krijgen’.

Het punt is dat overgaan op ‘dampen’ niet het hetzelfde is als stoppen met roken. Er is bij dampen weliswaar een beduidend geringere inname van schadelijke stoffen dan bij het roken van tabak, maar de nicotineverslaving blijft onverminderd in stand. Het bevorderen en ondersteunen van het volledig stoppen met roken van tabak én het doorbreken van de nicotineverslaving zou het ultieme doel voor rokers, artsen en beleidsmakers moeten zijn. Dat is ook waar de WHO zich hard voor maakt.*

Rook je en zou je willen stoppen? Ga naar http://www.stophetroken.nl/contact/ en laat ons je helpen te stoppen.

*Het Parool

Tagged , , , ,